Buscar
  • regasdisseny

7 elements bàsics que ha de tenir un logo


El logotip és una part fonamental de la identitat visual d'una marca. Per aquest motiu ha de complir set principis generals perquè sigui exitós.


No obstant, cal remarcar que aquests principis són només teories i que el que finalment resulta fonamentéal s que sigui coherent amb la identitat de cada marca. Aquests, són els següens:


  1. Simplicitat

Un logo és una forma d'identificar una marca. No és cap imatge que hagi de descriure cada un dels aspectes del teu negoci ni és una il·lustració detallada de tot el que fa, tampoc ha de representar literalment tots els conceptes que hi ha darrere la marca. Els logotips senzills, sense floritures innecessaries són més fàcils de recordar.

2. Representativitat

 

Un logo ha de ser la síntesis de la marca, però no del que fa, sinó de la seva essencia, de la seva personalitat. Un exemple és Starbucks, què té a veure amb el cafè el seu logo de la sirena? En canvi, si que té a veure amb la personalitat de la marca. Un logotip que no vinculi la marca amb la seva essència l'està identificant amb una altra cosa.

Dins l'exemple Starbucks, la sirena està molt vinculada a la seva història i essència: el nom prové de la novel·la Moby dick, l'empresa és originaria de la ciutat portuaria de Seattle, i el cafè viatja llargues distàncies a través del mar per arribar al seu destí.

3. Escalabilitat


Aquesta característica va molt lligada amb la senzillesa, ja que un logo s'ha de poder reproduir a diferents escales: un cartell, un rètol, una targeta, un regal corporatiu, ... En tamanys petits no ha de perdre la legibilitat. El problema dels logotips recarregats és que ho dificulten molt.

4. Pregnància


La pregnància és la capacitat d'una forma visual de captar l'atenció i ser recordada. Vol dir que un logotip ha de ser memorable, que faci que es recordi la marca. I perquè això succeeixi el logo ha de ser senzill i simple.


5. Originalitat


En un món on està tot inventat és difícil crear quelcom únic. No obstant, quan es parla d'originalitat en el logo ens referim a que ha de ser diferent i singular dins el seu sector. Un logo d'una càmera de fotos per un negoci de fotografia no et diferenciarà de la resta.


6. Durabilitat


Si ha des renovar el logo cada poc temps tens un problema. No només perquè el redisseny costa temps i diners, sinó també perquè pots confondre la teva audiència. Això és el que passa quan es prenen decisions de disseny perquè estan de moda. Si és cert que s'han de tenir en compte i els pots utilitzar sempre que sigui convenient, pero sense passar-te. Cal recordar que un logotip ha de ser vigent quan hagi passat la moda.

7. Rellevància


Si el disseny de la teva marca ha de fer-se tenint present el teu públic, perquè el disseny del logo hauria de ser diferent? És vital saber a qui et dirigeixes per poder dissenyar el logo amb qui et presentes i amb el que t'identificaran.


És important conèixer els codis i convencions del sector perquè el teu logo sigui coherent amb el que ha de representar. Per altra banda cal tenir en compte on es representarà el logotip la major part del temps i en quin format és més important.

Així doncs, el disseny de logotip no és una ciència exacta i s'ha de considerar sempre cada cas particular. Això vol dir que un logo hagi de tenir necessàriament les set característiques comentades, però si que s'han de tenir en compte por obtenir el millor resultat possible.

7 vistas0 comentarios

   EXPLICA'NS EL TEU PROJECTE

        regasdisseny@gmail.com             (+34) 649 79 12 30

logo instagram

Seguiu-nos a les xarxes